Doma

Vonku

Her World, Her Rules (Jej Svet, Jej Pravidlá) je jedinečný projekt a kampaň na sociálnych médiách, vedený FIBA Europe a jeho cieľom je propagácia a  zvýšenie povedomia o ženskom a dievčenskom basketbale naprieč Európou prostredníctvom rôznych aktivít organizovaných v spolupráci s Národnými Federáciami.

ZŠ Borodáčová

Štvrtok: 15:00 – 16:30

ZŠ Nevädzova

Streda: 17:00 – 18:00
Piatok: 18:00 – 19:00

ZŠ Vazovova

Streda: 16:00 – 17:00
Piatok: 16:00 – 17:00

ZŠ Mierová

Utorok: 14:30 – 16:00

ZŠ Drieňová

Pondelok: 14:30 – 16:00

Partneri: