Belasá mládež športuje

By 4. januára 2019 Novinky

Basketbalový klub Slovan Bratislava má širokú členskú základňu a združuje dievčatá nielen z Bratislavy , ale aj blízkeho okolia. Družstvá štartujú v oficiálnych súťažiach Slovenskej basketbalovej asociácie, kde máme zastúpenie takmer vo všetkých vekových kategóriách. kovanými odborníkmi v tomto športovom odvetví ako aj s rôznymi školami na území mesta Bratislava. Popri základných školách nám funguje 5 prípraviek, z ktorých vytvárame v budúcnosti družstvá pyramídy. Tvoria  základ našej členskej základne.

         Dnešná finančná situácia v športe ako takom je komplikovaná, a zohnať prostriedky pre zabezpečenie chodu klubu je čoraz náročnejšie. Tréningový kolotoč začína v auguste a zápasový kolotoč sa postupne rozbieha od septembra a trvá až do mája, v júni sa začína príprava na novú sezónu.  Všetky družstvá, či už prípravky ale aj ostatné družstvá pyramídy, trénujú v prenajatých priestoroch, čo je pre klub finančne náročné. Preto sa snažíme získať finančné prostriedky z rôznych zdrojov tak, aby sme čo najmenej zaťažovali členov klubu.

         V roku 2018 sa nám podarilo získať dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu a mládeže 2018- šport, nám umožnila realizovať projekt s názvom  Belasá mládež športuje . Cieľom projektu bolo vytvorenie  podmienok pre jednotlivé družstvá tak, aby bol zabezpečený ich neustály a nerušený rozvoj v tréningovom procese a aby majstrovské zápasy boli odohraté v podmienkach spĺňajúcich kritériá pre jednotlivé kategórie. Realizáciou projektu  sa nám podarilo vo veľkej miere pokryť náklady na prenájmy hál a telocviční, v ktorých družstvá trénujú a zabezpečiť tak výkonnostný rast dievčat a zmysluplné trávenie voľného času.

         Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Ďakujeme