ZŠ Vazovova

Streda: 16:00 – 17:00

Piatok: 16:00 – 17:00

ZŠ Mierová

Utorok: 14:30 – 16:00

ZŠ Nevädzova

Streda: 17:00 – 18:00

Piatok: 18:00 – 19:00

ZŠ Drieňová

Pondelok: 14:30 – 16:00

ZŠ Borodáčová

Štvrtok: 15:00 – 16:30