Projekt: Basketbal nás baví- 2.fáza

By 4. januára 2019 Novinky

Projekt  Basketbal nás baví bol zameraný na vytvorenie a kontinuálne systematicky organizovanej mládežníckej pyramídy družstiev pod odbornou záštitou basketbalového klubu BK Slovan Bratislava. Do pyramídy je zapojených 5 mládežníckych družstiev, ktoré trénujú v rôznych častiach Bratislavy. Tréningový proces prebieha 4-5x do týždňa.

            Celý projekt je rozdelený na čiastkové etapy. 2. fáza projektu prebiehala od októbra, kedy pokračoval tréningový a zápasový proces a končí v januári, kedy vo väčšine družstiev končí základná časť súťaže a nastúpi nadstavbová časť. Projekt bude pokračovať ďalšou etapou, ktorej záverom budú Majstrovstvá Slovenska jednotlivých kategórií a končiť bude prípravou na nasledujúcu sezónu.

            Finančné zabezpečenie plynulého chodu jednotlivých družstiev je zložité v dnešnej dobe a tak sme veľmi vďační, že sa nám podarilo získať dotáciu z Grantového programu hl. mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Dotácia bola použitá na spolufinancovanie nákladov na prenájom telocviční a športových hál, v ktorých prebieha tréningový a zápasový proces.

Tento projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore hl. mesta SR Bratislavy.